LADS misija, vīzija, mērķi
Latvijas Alus Darītāju Savienības mērķi ir:

1. Apvienot Latvijas alus darītavas un to darbību atbalstošas juridiskas personas vienotai rīcībai;
2. Alkohola patēriņa struktūras izmainīšana par labu viegli alkoholiskajiem dzērieniem, galvenokārt alum;
3. Veicināt visa veida kvalitātes sistēmu ieviešanu un prasību ievērošanu alus ražošanas nozarē, kvalitatīva alus, iesala, alus miežu ražošanu Latvijā;

Darbības pamatvirzieni:

1. Alus darītāju kopējo ekonomisko interešu aizstāvēšana, vietējā tirgus aizsardzība;
2. Piedalīšanās likumdošanas pilnveidošanā, tās saskaņošana ar ES direktīvu prasībām un rekomendācijām, likumprojektu izstrādāšanā un sociāli ekonomiskās, profesionālas ekspertīzes veikšanā, kas saistīta ar alus ražošanu un pārdošanu;
3. Uzņēmējdarbības ētikas normu popularizēšana un ar to saistīto jautājumu risināšana;
4. Sadarbība ar līdzīgām organizācijām Baltijas valstīs;
Labels: , , ,
0 Responses

Ierakstīt komentāru

 • Sasniegumi

  Šajos ekonomiskajos apstākļos ir grūti runāt par lieliem sasniegumiem. Tomēr, fakts, ka lielākā daļa Latvijas mazo alus darītavu ir spējušas izdzīvot šajā laikā vien ir uzskatāms par sasniegumu. Un, kas būtiski, darbu Latvijā sākušas pat divas jaunas mazās alus darītavas.

  Pienākumi:

  Piedalīties ar alus nozari saistītos likumprojekta izstrādēs,
  Informēt valsts iestādes par problēmām alus nozarē un katuālajiem jautājumiem,
  Sniedz konsultācijas biedriem likumdošanas jautājumos
  Īsteno nozares popularizēšanas pasākumus

  Sekotāji


 • Biedri

  SIA “Piebalgas alus”

  SIA “Zaksi”

  SIA “Abula”

  AS “Agrofirma “Tērvete””

  SIA “Bauskas alus”

  SIA “Alus Nams”

  SIA “Brūveris”

  SIA “Lido”

  SIA “Krāslavas avots”

  SIA “Gulbenes alus darītava”

  SIA “Alfa Laval Latvija”

  Vēsture

  Latvijas Alus Darītāju Savienība (LADS) ir dibināta 1993. gada 21. oktobrī un šobrīd apvieno lielāko daļu Latvijas alus darītavu. LADS ir pārstāvētas mazās Latvijas alus darītavas.

  Šo sešpadsmit pastāvēšanas gadu laikā LADS ir veicinājusi alus nozares popularizāciju un attīstību valstī, tādejādi stiprinot gadu desmitiem senas alus ražošanas tradīcijas Latvijā.

  Novēlējums

  “Vienmēr palikt uzticīgam Latvijā ražotajam alum!”

  Kontaktinformācija

  Jelgavas iela 61a,
  Rīga, LV – 1004,
  Latvija
  e-pasts: lads@inbox.lv
  Tālrunis: +371 67552233
  Fakss: +371 67322161